OPROGRAMOWANIE...

Komisje wyborcze

Program Komisje Wyborcze to oprogramowanie dla urzędów, wspomagające obsługę wyborów samorządowych (do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw), parlamentarnych (do Sejmu i Senatu) oraz prezydenckich. System pozwala na samodzielne definiowanie parametrów, co zapewnia obsługę wielu różnych wyborów (nie jest dedykowany tylko dla jednych wyborów).

Koncesje alkoholowe V4 (2016)

Aplikacja przeznaczona do zarządzania koncesjami alkoholowymi. Rejestr wniosków, decyzji, zezwoleń, opłat itd,. oraz wbudowany moduł raportowania..